ŽIVOT BEZ STRESA izdavaštvo

MAHARISHIJEVA TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA
MAHARISHIJEVA VEDSKA ZNANOST
VEDA I VEDSKA KNJIŽEVNOST
(AYURVEDA, STHAPATYAVEDA, YOGA asane, VEDANTA itd.)


 HRVATSKI

 

MAHARISHIJEVA
TRANSCENDENTALNA
MEDITACIJA
(TM)

 * Knjige o TM

 * Savez TM

  

Bacite sat i kupite kompas.
Što znaci vrijeme ako idete u pogrešnom smjeru?* KNJIŽARA

* PRODAJA KNJIGA, slika, CD itd.  - 4.1.2019. R
RASPRODAJA privatne zbirke originalnih CD/DVD i audio kaseta iz indijske tradicije. Kom. 10 kn5%

* NOVE KNJIGE, NOVA IZDANJA itd. - 9.2.2018

* ANTIKVARIJAT: knjige, slike, CD itd. - 7. 12. 2018.* RAZNO

* Pitanja i odgovori (u pripremi)

* Tekstovi i Video/audio (čitanje, skidanje i sl.) - 5.8.2013.25. ATMAN (sebstvo)

Kao što se glinen vrč rastvara u zemlju,
val u vodu, a narukvica u zlato,
tako se i ovaj svemir rastvara u meni.

Predivan sam ja (sebstvo)!
Meni poklonstvo i štovanje!

Aštavakrasamhita II, 10


क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे
Kriyā-siddhiḥ sattve bhavati mahatāṁ nopakaraṇe

U Indiji, na sanskrtu postoji izreka koja kaže kako uspjeh u djelovanju velikih ljudi više ovisi o čistoći njihovih srca, a manje o sredstvima djelovanja.Bilješke s tečajeva - 21.4.2019. 
KRAJ SERIJE

S ovim biljaškama završavamo ovu seriju.
Jeste li uživali???

(Kako bi čitali bilješke kliknite na BILJEŠKE)* ČAJ (kavica, sok itd.) S RADETOM

Nakon kratke pauze nastavljamo s druženjem:
Čaj s Radetom' subotom u Kaptol centru u 16 h.
Redovito. Subotom.

Kako je naš omiljeni kafić privremeno  zatvoren nalazimo na istoj (drugoj) etaži, od 20.7. (subotom) nadalje.

Dobrodošli !!!

Jai Guru DevWPA, 2005. Petrčani; asane, voditelj Jadranko

  


Pažnja: Uzimajte ovdje napisane tekstove u malim dozama – jednu do dvije. Predoziranje će umanjiti snagu pročitanog.

Pročitajte više puta!!!


VEDSKO TKIVO UNIVERZUMA

Veda i vedska književnost

Drugo ime za naravni zakon i njegovu ustrojavajuću dinamiku je Veda i vedska književnost. Veda je cjelokupni naravni zakon, a ustrojstvo vede je ustrojstvo naravnog zakona. Veda postoji na svim razinama, od razine para, gdje je naravni zakon neočitovan, do najočitije razine vaikhari (vidi prethodni članak).

Premda je svaki od 40 vidova Veda i vedske književnosti samoodnosan, svaki poprima jednu prevladavajuću kakvoću kao svoju specijalnost. Primjerice, Samaveda izražava samhita kakvoću svijesti s prevladavajućom riši vrijednosti.

Sljedeća slika prikazuje osnovno ustrojstvo petlje Veda i vedske književnosti, s izuzetkom četiri glavnih veda i šest pratišakhya. Vedske petlje označuju proces nastanka iz i nestanka u izvor i nepobjedivu narav Veda i vedske književnosti. Na kraju, svih 40 grana Veda i vedske književnost čine petlju odakle izvire veda iz atme kao jedinstvo i raznolikost i sa pratišakhyama ponovno tone u samodostatnu, samoodnosnu, svenazočnu, holističku vrijednost potpunosti – brahman. Ayam atma brahm. 'Taj atma je brahman'.

 

Tradicijski, Veda i vedska književnost su cjelokupno znanje života i stvorenja, koje se prenosilo usmenom tradicijom u vedskim obiteljima Indije bezbrojna tisućljeća. Tek u novije doba, Veda i vedska književnost je zabilježena u pismenom obliku. Tijekom stoljeća i tisućljeća mnogi komentatori su analizirali Vedu i vedsku književnost iz različitih gledišta, ovisno o svom interesu i svojoj razini znanja, iskustva i razumijevanja.

Tijekom proteklih 50 godina, Njegova svetost Maharishi Mahesh Yogi otkrio je potpuno znanje veda, njegovu ustrojavajuću dinamiku u vedskoj književnosti i njezinu beskonačnu organizirajuću moć. Maharishi je tu vrhunsku mudrost veda primio od svog učitelja, Njegove božanskosti Brahmananda Sarasvatija, Đagad gurua, Šankaraćarye od Đyotir Matha, Himalaja, koji potječe iz svijetle tradicije velikih učitelja uključujući Vasišthu, Vyasu, Šankara i njihovih učenika.

Rgveda – dinamizam i tišina u naravnom zakonu

Rgveda, najtemeljniji vid vedske književnosti, predstavlja vječnu, samoodnosnu dinamiku svijesti koja zna sebe. Smo ustrojstvo zvukova Rgvede (slogova, stihova, poglavlja i procjepa između svakog sloga, izraza, stiha, odjeljka i poglavlja) je utjelovljenje vječnog dinamizma i tišine u osnovi beskonačne organizirajuće moći naravnog zakona.

Rgveda znači veda od Rg. Kao što sljedeća slika pokazuje, Rg je riječ čiji izgovor prikazuje dinamizam od beskonačnosti do točke – RRRRRR prikazuje dinamizam, a K prikazuje zaustavljanje dinamizma. Izgovor K zaustavlja tok govora; K predstavlja zaustavljanje ili vrijednost točke.

 

Odnos između RRRRR i K prikazuje kolabiranje dinamizmu u točku. Smanjenje dinamizma znači povećanje tišine. Kao što tišina predstavlja neočitovano, tako dinamična tišina znači da je neočitovano dinamično. Rgveda je znanje o dinamizmu tihe, neočitovane zbilje, polja transcendentalne svijesti.

Taj vid znanja je predmet istraživanja yoge – tišina. Karma mimansa – dinamizam. U njihovom zajedništvu, neutralizirajući se međusobno, zbilja neočitovanog, kolabiranje dinamizma i nastanak tišine.

Tok R u K u slijedu dovodi do nastanka Samavede i Yađurvede. Preobrazba K u A ustrojava Atharvavedu.

S jedne strane slog Rk sadrži čisto znanje (teoriju), a s druge strane sadrži organizirajuću moć čistog znanja (vid primjene). Stoga je jasno da Rk je jednosložni izraz znanosti i tehnologije krajnje zbilje – čiste budnosti, čiste svijesti – sebstva. To se razotkriva u vedanti.

Sebstvo, na pojedinačnoj razini (atma) i na kozmičkoj razini (brahman) je samoodnosno – čista budnost, čista svijest. Rk je jednosložna riječ izraza potpune vrijednosti znanosti i tehnologije. Oživljena puna vrijednost Rk u pojedinačnoj svijesti čini pojedinca utjelotvorenjem sveg znanja i beskonačne organizirajuće moći čistog znanja. Ta zbilja sebstva je brahman – ayam atma brahm (Mandukya upanišada 2) 'Taj atma (sebstvo) je brahman (cjelokupnost)'.

Znalac Rk je znalac zbilje – brahmana – o čemu Bhagavatgita (2.72) govori:

eša brahmi sthitih partha nainam prapya vimuhyati

To je brahman svijest – svijest jedinstva. Jednom ostvarena više se ne gubi – život u prosvjetljenju – život pojedinca u oživljenom polju svih mogućnosti – ostvarenje svega putem samog želje.

 

Svijest jedinstva je život u ispunjenju – cilj sveg života uživan i življen u svakodnevnom životu.

Značaj procjepa (sandhi)

Osnovna značajka Veda i vedske književnosti izvire iz dinamike procjepa (sandhi). Veda i vedska književnost su značajni jer su izraz zakona prirode koji se neprekidno preobražavaju iz jednog stanja u drugo, održavajući red i evoluciju na temelju svoje vječne, besmrtne samoodnosne zbilje. Mehanizam preobrazbe se nalazi u procjepima. U punom razumijevanju dinamizma procjepa leži razumijevanje holističkog, sveobuhvatnog značaja Veda i vedske književnosti.

Procjep ima četiri vrijednosti:

1. Tiha vrijednost točke svim mogućnosti – atyanta ahbava.

2. Ustrojavajuća dinamika koja se pojavljuje u procjepu – anyonya abhava

3. Mehanizam koji zvuk ili slog kolabira u vrijednost točke procjepa – zvuk postaje tišina – pradhvamša abhava.

4. Mehanizam koji zvuk nastaje iz vrijednosti točke procjepa (tj. nastanak sljedećeg sloga) – prag abhava.

  

Jako je zanimljivo spoznati kako stanje atyanta abhava – apstraktno apsolutno stanje, stanje čiste budnosti – samim time što je budno, spoznaje samo sebe. Stoga, ima četiri kakvoće unutar samoodnosne singularnosti: znalca; proces saznanja; znano i jedinstveno znalca, procesa saznanja i znanog – samhita rši, devate i ćhandasa.

Sljedeća slika pokazuje te četiri kakvoće od tri u jednom ustrojstvu atyanta abhave. Ta zbilja od četiri nastajućih i četiri nestajućih u potpuno budnom stanju samoodnosne svijesti predstavlja osam vrijednosti samoodnosne svijesti jedinstva (brahmi sthiti ili brahmi ćetana). Slika ukazuje kako osam promjenljivih vrijednosti prakrti i jedna nepromjenljiva vrijednost prakrti predstavlja devet kakvoća prakriti unutar atyanta abhave. Osam promjenjivih vrijednost zove se apara prakrti, a jedna nepromjenjiva vrijednost se zove para prakrti. To stanje mnogih vrijednosti unutar atyanta abhave se zove anyonya abhava.

 

Narav krajnje zbilje je neočitovana atyanta abhava u svojoj samoodnosnoj singularnosti, neuključenoj budnosti – puruša. Supostojanje tišine i dinamizma ustrojava način kako singularnost postaje dualnost – kako čista budnost biva oboje – singularnost i dualnost. To predstavlja mehanizam kako singularnost evoluira u dualnost bez da gubi svoju bitnu narav, singularnost. Ta razina inteligencije je izvor stvorenja.

Samoodnosna inteligencija, ili samoodnosna svijest, sa svojom samoodnosnom dinamikom čini temelj stvorenja. U zajedničkom temelju svih tih procesa stvaranja postoji to ravno polje tišine. To tiho polje inteligencije, potpuno je budno, tiho svjedoči izvođenje osam djelatnih prakrti i nedjelatne devete. Tiho svjedočenje je deseta kakvoća inteligencije – puruša – izražena u desetoj mandali Rgvede.

Dakle, nalazimo deset kakvoća inteligencije unutar singularnosti atyanta abhave – osam apara prakrti, devetu para prakrti i desetu purušu – neočitovano stanje najviše razine apstrakcije. Tih deset vrijednosti inteligencije čini ustrojstvo atyanta abhave i samoodnosen dinamike funkcioniranja inteligencije – anyonya abhave.

Rgveda (1.158.6):

dašame yuge yatinam brahma bhavati sarathih

 

Dašame yuge znači da je evolucija stigla do svoje najviše razine, omogućujući pojedinačnoj inteligenciji djelovanje na razini kozmičke inteligencije. To je deseto i konačno stanje evolucije vedskog ustrojstva, nakon devet ciklusa preobrazbe, gdje svih osam aktivnih prakrti i tiha deveta neaktivna prakrti postoje zajedno podržani cjelinom – desetom kakvoćom inteligencije – purušom.

Deset mandala Rgvede sadrže sve znanje slijedne evolucije veda – koje u slijedu evoluiraju mantra, sukta i mandala, jedan do deset. Deseta mandala prikazuje purušu, najviše stanje evolucije, koje ustrojava potpun prikaz evolucije naravnog zakona, od točke do beskonačnosti.

Sljedeća slika pokazuje kako deset mandala čine dinamizam anyonya abhave u tihoj naravi atyanta abhave.

 

Sljedeća slika pokazuje kako je točka atyanta abhava unutar procjepa samoodnosno polje svih mogućnosti u kojem su svih 40 vrijednosti Veda i vedske književnosti potpuno budne. Deset mandala Rgvede je živo u točki koja je anyonya abhava unutar atyanta abhave, neočitovano polje. Tajna toga leži u nepobjedivoj naravi veda.

 

 

veds tki univ duh cro
ZBS 140 Globalna konferencija za tisak, 25.1.2006.PROMIŠLJANJA

 

7. Život je svečanost, gozba, slavlje. Žalosno je to što većina ljudi umire od gladi. Okruženi smo obiljem, srećom, ljubavi, blaženstvom, a da o tome pojma nemamo.
Zašto?
Jer spavamo! 

8. Većina je ljudi uspavana, iako toga nisu svjesni jer spavaju. Rođeni su uspavani, žive tako, u snu se žene i udaju, podižu djecu pa čak i umiru uspavani. Oni nikada ne uspijevaju doseći čudesnu ljepotu mogućnosti ljudskog postojanja.

Neki su se probudili, no većina uglavnom nastavlja kroz život uspavana i nikada se ne probudi. Sudara se sa životom i ne pada im na pamet da postoji i neki drugi način, neki bolji put.

 Promišljanja, budnost i sloboda. R.Sibila23. PROSVJETLJENJE

Onaj koji to zna, napuštajući ovaj svijet,

dosegnuvši sebstvo koje se sastoji od hrane (anna),

dosegnuvši sebstvo koje se sastoji od života (prana),

dosegnuvši sebstvo koje se sastoji od razbora (manas),

dosegnuvši sebstvo koje se sastoji od znanja (viđnjana),

dosegnuvši sebstvo koje se sastoji od blaženstva (ananda),

ide gore dolje po tim svjetovima,

jede hranu* koju poželi,

poprima oblik koji poželi.

On sjedi pjevajući Sama (veda) pjesmu:

O divno, o divno, o divno.

 

Taitiriya upanišada III, 10

*sebstvo = atman
*
iskustva

citati22. PURUŠA

23. PROSVJETLJENJE

ENGLISH

 

* BOOKSHOP etc. - 18.5.2019.  Rebat 35%

* Used Books, etc. - 18.5.2019.

* TM Maharishi - 25.2.2019.

(Maharishi Lectures on the Yoga)

* LINKSMaharishi on the time it takes
for Cosmic Consciousness.

No time at all!

“To go out of the limit of time, we can’t limit the time. It won’t be right if we limit ourselves in time, when we aim at transcending the time. We can’t speak of time–it may be instantaneous, it may take fifty years, because it is the field of ‘bigger than the biggest and smaller than the smallest’. So time is no factor here. Time is no factor–it can be instantaneous, quick, and it can be out of long practice–both.

So we should take that thing. It can be instantaneous–why not have it, try it, get it, be it, enjoy it.

If it takes ten years for M.A. [degree], alright, ten years are minimum. We don’t begin to think that in every class, if I fail twice or thrice, it will take forty years. We don’t count that way. We take the least, ten years. Alright, ten years, let us try and get into that and get on. So the least time we calculate and the least time is instantaneous, it is no time.

So hope is there. What is needed is only a desire.

And then I’ll go a step further–even the desire is not to be made anew. The desire to enjoy more and more is already there. The desire to enjoy more and more in life is already there.

So the desire to have Cosmic Consciousness is not a new desire in life, it is already there. Only we are not able to have a go to it, having the desire. The desire is there. Everybody wants to rise to eternal happiness in life. But just a short-cut is not found, and we are going a long way.

Everybody is rising to Cosmic Consciousness even if he is not practicing meditation, because everybody is in search of greater happiness and greater peace. The very fact that all actions and thoughts and speech is convergent towards greater happiness is the fact that everybody is marching towards Cosmic Consciousness.

Meditation is just a short-cut. It [Cosmic Consciousness] is possible in anybody’s lifetime – momentary. It can be one life, it can be ten lives, and it can be a moment. Because it is something cosmic, that means [it is] everywhere present. Omnipresent it is, and to experience the omnipresent, what time should it take? It should not take long time.

Can we think of time when the transcendental reality is all pervading, omnipresent?"

 

– Maharishi Mahesh Yogi (1962)

 

Neurological
Avastha
MMY tele* GERMAN Used Books, etc. - 6. 2018.

Guru Dev:

The Jagadguru Shankaracharya
Sri Swami Brahamanda Saraswati Maharaj of Jyotir Math
with all blessings from him both great and small.

On Tuesday, 1 April 1941, at the age of 72, Swami Brahmamanda, Saraswati was invested, with traditional rites, as the Shankaracharya of Jyotirmath, Badrikashram, Himalayas, and given the
title Jagadguru Maharaj.
Rajaram Mishra, later to become Swami Bramhananda Saraswati, was born on Thursday, 21 December, 1868 in village Gana, which is close to the city of Ayodhya, in North India. Rajaram was enrolled at the Sanskrit Institute at Kashi at the age of eight and later became a student of Swami Krishnanand Saraswati.
Rajaram took the renounced order and became Chaitanya Brahmachari. He was well known and often referred to as 'Guru Dev'. By the age of twenty-five, it is said that Chaitanya had become fully established in Unity Conciousness and had completed a full study of the Holy Scriptures.
At the turn of the century, at age 34, at the Khumbha Mela at Allahahabad, Chaitanya was ordained by his master into the order of Sanyas, thus becoming Sri Swami Brahmananda Saraswati, and recieved the insignia of the Holy Tradition of Sri Adi Shankaracharya.

Jai Guru Dev

 

क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे
Kriyā-siddhiḥ sattve bhavati mahatāṁ nopakaraṇe

“There is a Sanskrit proverb in India which says that the success of the action of great men depends more on the purity of their heart than upon the means of action.”

*

1dr. Tony Nader - Maharaja Raj Ram

In the 400-year history of modern science, no event has matched the recent discovery by Raja Raam, the first ruler of the Global Country of World Peace, in either scope or significance.

Working under Maharishi’s guidance, Raja Raam has found that the forty branches of Veda and the Vedic Literature, which present the mechanics of the creation and evolution of Natural Law, are the fundamental basis and essential ingredient of the human physiology, and that there is a one-to-one correspondence between the structures and functions of the different branches of Vedic Literature and the structures and functions of the human physiology. To understand this discovery, we must first look at the nature and origin of the Vedic Literature.

Veda and Vedic Literature in
Human Physiology

 

Krishna in the Human Physiology:

"Krishna is a full incarnation of Vishnu, and therefore like Vishnu He is located in the ventricular system and the central canal of the spinal cord and brain.

In this incarnation, Vishnu did not directly participate in the action, but acted as a teacher and guide. Krishna taught that the transcendence of action is the basis of mastery over the field of action: निस्त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन Nistraigunyobhav Ârjuna ('be without the three Gunas, be out of the field of action') and योगस्थः कुरुकर्माणि Yogasthah kuru karmâni ('established in the Self, pure consciousness, perform action'). This is the process of transcending, as taught by Maharishi and described earlier in this book. It involves a natural process of allowing the attention to take an inward direction, as opposed to the direction of outward sensory experience.

In the nervous system, there are two directions of the flow of information besides the association fibres of the great intermediate net – inward (the sensory system) and outward (the motor system). Both are under Vishnu’s control in his incarnation as either Krishna or Râm. The sensory system is under Krishna’s main seat of action in the physiology involves the entire nervous system, and more specifically the parietal lobe and sensory cortex of the brain.

The senses draw the attention outward. Sensory input, however, travels in an inward direction from the object via the sensory apparatus to the subject. Krishna’s teaching takes the inward direction to its ultimate value in the transcendental field of consciousness. It is only from and within the transcendental field that perfect action can be undertaken.

Mastery over the senses, and what they seem to highlight in the field of diversity, comes through transcendence. This is one of the essential aspects of Vishnu’s teaching in his incarnation as Krishna.

Krishna, therefore, has control over the inward stroke of life and all physiological inputs…”

 

-Rajaraam Dr. Tony Nader M.D., PhD, in his ground-breaking book 'Human Physiology - Expression of Veda and Vedic Literature', p. 368-369

 

 

Neurological
VEDA AND ...
https://www.drtonynader.com/

 

 

 

 

 


Nastojimo obnavljati web stranicu jednom u desetak dana.
Zadnja promjena: 2.8.2019.

Jai Guru DevWe renew this web page every ten days appr.
Last change:  July 2. 2019.

Jai Guru Dev