PROMIŠLJANJA BILJEŽAKA TM

iz razdoblja 1967 - 1984

Maharishi Mahesh Yogi, F.Blohm, Satyanand, G.Weiss, F.Eickhoff i mnogi drugi

UVOD

Ovo su promišljanja djelomičnih bilježaka mnogih predavanja, mnogih prosvijetljenih učitelja. Bilješke nisu zapisi predavanja već promišljanja o glavnim točkama izlaganja. Onaj koji ima iskustvo i nešto znanja snaći će se u njima. Međutim valja reći kako bilješke možda nisu točno zapisane, a i moje razumijevanje tj. stanje svijesti je u to vrijeme to drugačije shvaćalo. Druga stvar je da nisam uvijek zapisivao bitne točke svih predavanja, tako da vjerojatno manjkaju finese. Dakle valja biti oprezan sa zaključcima. U slučaju sumnje odlučujuća je riječ prosvijetljenog učitelja.

Izložena promišljanja nije moje znanje u smislu da sam ga izmislio. Ja sam ga tek godinama postupno prihvatio, promislio, metabolizirao Maharishijevo znanje. Kako i svako iskustvo novo znanje mijenja sustav duh/tijelo. Potpuno znanje je uvijek temeljeno na podučavanju učitelja koji su imali svoje učitelje, koji su imali svoje učitelje itd. Savršeno znanje temelji se na usmenoj tradiciji učitelja, a ne na zapisima. Knjige mogu biti tek nadahnuće.

Razdoblje u kojem su nastale bilješke su od samog početka mog bavljenja programom TM (1968) pa sve do negdje 1984 g (ali i nakon te godine sam išao na Maharishijeve tečajeve, ali o tom potom) U tom razdoblju proveo sam nekoliko godina, s prekidima, putujući Europom u blagoslovljenom ozračju Njegove svetosti Maharishi Mahesh Yogija. Početkom sedamdesetih bio sam kratko vrijeme u Zagrebu te uveo stotinjak ljudi u TM. Tako je TM uhvatio korijene kod nas te se stvorila baza posvećenih praktikanata TM.

Ove bilješke nisu sređene kako bih želio niti su složene u vremenskom slijedu. Slušao sam mnoga predavanja, čije glavne točke iz različitih razloga nisam bilježio. Iz ovih bilježaka sam izostavio prikaz znanja stečenog na školovanju za učitelja TM, programa TM-sidhi i sličnih naprednih tečajeva.

Ovo izlaganje je prvenstveno namijenjeno onima koji prakticiraju program TM. U njima ima razumljivih stvari, ali i stvari koje trenutačno nisu shvatljive. Filozofska pitanja u predavanjima se sagledavaju sa različitih gledišta, pa i stanja svijesti, te se odgovori na izgled katkada suprotstavljaju. Katkada se promišljanja ponavljaju, slične teme se obrađuju na različitim predavanjima. Iako sam pokušao preskočiti ponavljanja ipak to nisam svugdje učinio jer je tema obrađena u drugačijem kontekstu.

Moguća pitanja možete poslati mejlom (rsibila1@gmail.com), ali nije sigurno da ću odgovoriti. Na mnoga pitanja nemoguće je pismeno odgovoriti. Zanimljiva pitanja (po mojoj procjeni) i (moguće) odgovore možda ću postaviti na ove Internet stranice.

Prepouručam da više puta pročitate izloženo.

Meditantima i svim ostalim želim samospoznaju, oslobođenje i prosvjetljenje.

Duboko poštovanje i zahvalnost tradiciji učitelja od Narayana do Guru Devu i Maharishija te prosvijetljenim i još neprosvijetljenim učiteljima.
Pranam Guru Devu i Maharishiju.

Jai Guru Dev
Jai Maharishi

 

 

 

Ispravno ponašanje je najbolja dharma.
Ispravno ponašanje je povoljno znanje.
Ispravno ponašanje je veliki tapas.
Ispravno ponašanje je najveća yagya.
Postoji li nešto što se ne može
    ostvariti ispravnim ponašanjem?

Jai Guru Dev
22.MMY – Hertenstein, 12/74

Prvo najviši; apsolutno i relativno; svijest i svjesnost te ŽS; fiziologija i svijest; duhovno i materijalno; evolucija

Načelo koje podržava napredak je 'prvo najviši'. Prvo glavni upravitelj, a onda imaš podršku svih suradnika. Najviše je apsolutno, izvor sveg relativnog. Ali apsolutno se ne poštuje, Poštuje se prvi izraz apsolutnog – Bog, svemoćan, sveznajuč i svenazočan. On je žarište. On je transcendentalan i imanentan, apsolutan i relativan. Na Njega valja usmjeriti svoju pozornost, svoje želje, svoj život.

Svi žele rasti prema više i više. Svi traže, a traženje se nastavlja dok se ne ostvari najviše. Što je najviši sadržaj života? Cjelina je više od zbira dijelova.

Tijelo, duh, um, ego su dijelovi, a čista svijest je cjelina.

Bitak je stalno nazočan. Poput prostora koji je bio nazočan i prije nego što se izgradila kuća. Izgradnjom kuće prostor dobiva na praktičnoj vrijednosti, postaje životna zbilja. Slično, bitak dobiva na praktičnoj vrijednosti, biva koristan i može se lokalizirati napr. u tijelu i dijelovima tijela. Uvijek nazočna duhovna vrijednost poprima praktičnu vrijednost putem aktivnosti živčanog sustava (ŽS).

Jednostavno promatrajući možemo reći svjesnost izvire iz funkcioniranjem mozga. Tako tvrdi materijalistička filozofija. Ali istina se mijenja sa stanjima svijesti. Mozak nastaje i funkcionira radi svijesti. Kao što je prostor (svijest) temelj kuće (mozga). Ali za praktičnu vrijednost možemo reći kako fiziologija tj. funkcioniranje mozga (središnjeg živčanog sustava) stvara određenu svjesnost. O načinu funkcioniranja i građi mozga ovisi razina svjesnosti tj. odraza čiste svijesti u fiziologiji.
Tako imamo dvije suprotstavljene tvrdnje:
*svjesnost nema veze s ŽS
*kakvoća svjesnosti ovisi o načinu funkcioniranja i građi ŽS
Svjesnost nije materija, mozak je materija. Značajke svijesti su onkraj značajki ŽS. Cjelina (svijest) je više od zbroja dijelova (tijelo). Obje tvrdnje se nadopunjuju.
Svijest može biti aktivna – a to je djelatan duh.
Svijest može biti mirna – a to je TS.

Kako se mijenja fiziologija pod utjecajem iskustva, hrane, zraka, pića itd. tako se mijenja svjesnost. Čovjek u KS je utvrđen u čistoj svijesti, trajnom stanju svjedočenja, ali njegov mozak je i dalje pod utjecajem materijalnih čimbenika te se njegova svjesnost mijenja, ali on tj. njegova svijest svjedoči svim tim promjenama. Sve promjene su poput valova na vodi, a svaki val je u stvari voda. Sve fiziološke promjene su valovi svijesti. Odnos relativnog i apsolutnog, odnos svijesti i svjesnosti je odnos oceana i vala.
Duhovno utječe na materijalno, a materijalno utječe na duhovno. To dvoje supostoji u stanju KS, svijesti dualnosti. Što je prije? Ništa nije prije. U stanju KS oboje supostoji istodobno. O tome govori Patanjđalijeva Yoga sutra.

U prirodi sve ima svoju funkciju i značenje. Primjerice, san je potreban iako u svom sadržaju nema nikakvog duhovog usmjerenja. Duboki san osvježava ŽS, mozak.
Sva djelatnost u prirodi je potaknuta evolucijom. A evolucija se služi promjenom. Promjena je impuls evolucije. Evolucija u čovjeka tj. promjena stanja svijesti je prirodna pojava. Promjena fiziologije mozga je prirodna. Stoga je meditacija prirodna, provodi se bez napora. Duh prirodno teži najvišem.

Priroda ne čini greške, pojedinac ih čini. Svako kršenje prirodnih zakona je grijeh. Kršiti prirodni zakon je primjerice jesti u ponoć jer se tada tijelo i duh trebaju odmoriti i revitalizirati, a na opterećivati porastom metabolizma. Zato je to je grijeh.

Polje apsolutnog je neživo. Oživljava se tek kada se očituje u ŽS. Apsolutno, iako ne djelujući, u sebi pritajeno sadrži sklonost djelovanju, prema promjenama. Bez ŽS apsolutno je plošno, iako neograničeno. Tako granice oživljavaju neograničeno, kao što kuća oživljava prostor, kao što je val radost bezgraničnog oceana

 

Mehanizam ispravna djelovanja u KS je u tome što svijest prihvaća samo ona djelovanja koja su uredna i sređena. Svaka misao ima pet elemenata osjetila. Pet impulsa osjetila združuje se u misao. Iz misli slijedi djelovanje, ostvarenje i ispunjenje te povratak u izvor. Ispunjenje je stanje svjesnosti bez aktivnosti. Iz tog stanja izlaze novi poticaji, nove misli za djelovanje. Tako nastaje zatvoreni krug: misao – djelovanje – ostvarenje – ispunjenje – izvor - misao itd.
Savršeno i ispravno djelovanje rađa se iz savršene svijesti tišine. Misao u svom izvoru je savršena. Nesavršenstvo pripada nesavršenoj fiziologiji živčanog sustava.Do sada objavljene bilješke:

1.GW - Bremen 3/70  - misli; tri tijela; individualnost; ljudski potencijal

2.GW - Bremen 6/70  - mantra - promjene ustrojstva i građe ŽS; stres; ljubav; daršane

3.GW - Bremen 7/71 - ispravno ponašanje; meditacija, mantra, program TM

4.MMY 1970/71 Majorka - čeking; mantra; išta devata; ćitta; samadhi; bhute, gune

5.MMY Fiuggi 1971/72 - misli; ananda; asane, pranayama

6.MMY, Koessen, Austrija 9/70 - misli; ananda; asane, pranayama

7.MMY – Koessen, Austrija 1971 - bitak; svijest; integracija; iskustvo; reinkarnacija; sat-ćit-ananda

8.MMY - Seelisberg, Švicarska 1972 – 1976 - sreća; brahman; ispravno djelovanje; droge

9.MMY; F. Blohm; B. Satyanand - Bremen, Njemačka 1969; 1970; 1977  -
    Prvi dio -
djelovanje; uzmi stvari lako; stanja svijesti; ašrame
    Drugi dio -
gune; tradicija; iskustvo; sloboda

10.Brahmaćarya Satyanand – Bremen, Njemačka 8/1970 - yoga nidra; stres; djelovanje

11.MMY – Interlaken, Švicarska 1973 – 1975 (?)  - ŽS; empatija i transcendiranje; Šiva –Višnu;  Guru Dev; tradicija

12.GW - Fuerth, Njemačka 1969 - maya; stanja svijesti

13.GW - Heigenbruecken, Njemačka 11/1969 -
   
Devate; Vede; Gyana; Vak; Buddhi; Ritam bhara pragya; Hridaya - buddh
i; itd.

14.MMY – Koessen, Austrija 1970 ?
Čista svijest; Tri vida duha (ćitta); Ego (ahamkara); Bitak; Tri tijela (šarira); Smrt u KS;

15.GW - Heigenbruecken, Njemačka 3/1970
Bitak; Osjetilno i neosjetilno iskustvo

16.MMY - Mallorca, Španjolska 3/71
1.Dio

Učinkovitost i snaga djelovanja ovise o stanju svijesti, a ne o sredstvima djelovanja; karma; uzrok stvaranja; odraz svijesti u raznim tijelima; ispravno djelovanje
2. Dio

Iskustva tanahnih osjetila, rast sposobnosti opažanja i djelovanja ne valja tražiti, ali ako se pojave valja ih prihvatiti. Ispravno djelovanje - dobro i loše djelovanje

17. MMY - Courchevel, Francuska ATR, 5-7/75
1. Dio
Inteligencija cjeline; Indra – Agni; Soma je tjelesni izraz anande; Grijeh
2. Dio
Pamćenje; Misao sačinjena od pet elemenata; Himne veda; Nama – rupa; ritam bhara pragya; četiri elementa i peti; Bog – molitva;
3. Dio
Profinjenje tijela – fiziologije i građe; trajanje tijela u yugama; Patnja; Istina

4. Dio
Sebstvo (atma); Osjećaji; Bitak; Svjedok
5. Dio
Aštanga yoga

18.MMY – Weggis, Švicarska 1/75
Svjedočenje u stanjima svijesti; Yagya; Misli

19.MMY – Arosa, Švicarska 6/75
Staleži; djelovanje; tapas; tijelo; svijest;svezivanje i oslobođenje

20.MMY - La Antilla 197?
Tapas; tijelo od svijetlosti; apsolutno tijelo; samadhi; nirvana; vrste yoge

21.MMY – Interlaken, Švicarska 10/76 – 4/77
R
eligija; nama i rupa; apsolutni jezik; sanskrit; vedske himne; rtam bhara pragya; savršenstvo i svemoć; ispunjenje želja; ciklus željenja

 Nepotpuni rječnik i kratice:

A / R – apsolutno / relativno
Ahamkara (asmita) – jastvo, ja, ego; ja djelatnik
Ananda – blaženstvo
Asana – yoga položaj
Aštanga yoga – osmerostruka yoga Maharishi Patanjđalija
Atma – sebstvo, sopstvo, transcendentalno
Avidya / vidya – neznanje / znanje

 

Bhute ili mahabhute – elementi ili veliki elementi – prostor (akaša), zrak (vayu), oganj (agni), voda (ap) i prthivi (zemlja).
Buddhi – um, inteligencija

 

Ćandra – Mjesec
Ćit – čista svijest
Ćitta – duh (um, ego, razbor); buddhi, ahamkara, manas …

 

daršane – ovdje se odnosi na šest sustava indijske filozofije. Uvid.
Deva ili devata– impulsi inteligencije, nešto kao anđeli
Dharma – ono što podržava evoluciju

 

Gune – kakvoće materijalnog svijeta: sattva (čistoća), rađas (dinamika), tamas (mrak)
Guru – duhovni učitelj
Guru Dev – božanski učitelj; učitelj Maharishi Mahesh Yogija. Swami Brahmananda Saraswati.
Gyan – sveobuhvatno znanje u SJ. Gyani – čovjek u SJ. Cjelovit znalac.

 

Hridaya – srce

 

Indra – kralj deva
Indriye – osjetila opažanja (đnjan) i djelovanja (karma)
Išta devata – osobni bog

 

Karma – djelovanje, rezultati djelovanja. Tri vrste karme: sanćita (ukupna), prarabdha (očitovana) i kriyamana (ona koja se stvara, nova karma).

 

Lešyavidya – prosvijetljeni se oslobodio svih zasjenjenja, ono što ostaje zove se lešyavidya (leš – avidya), a to je tijelo. Tragovi neznanja u SJ nazivaju se lešyavidya.
Lila šakti – igra (lila) moći (šakti), igra apsolutnog koji stvara stvorenje

 

mahapralaya – veliko rastvaranje. Pralaya – malo rastvaranje.
Maya – to što nije. Iluzija koja to nije, spoznaja u SJ
Manas – razbor, pamet

 

Nama – rupa – ime, zvuk
Nirvana – spokoj; stanje KS
Nitya – trajan, vječan

 

Panditi – učenjaci, učeni u vedskim spisima
Prana – životna energija
Pralaya – rastvaranje kreacije nakon jednog dana života Brahme
pranayama – vježba disanja, upravljanje pranom
puruša – u yogi je to sebstvo; slični pojam u vedanti naziva se atma

 

Rića – stih
Riši - vidioc
Rundiranje – više ciklusa dnevno koji se sastoje od asana, pranayame i meditacije.

 

Saguna / nirguna – sa gunama / bez guna
Samadhi – sama – miran, dhi um; miran um
Samsara - stalni ciklus rađanja i umiranja; svjetovni život
Sanskrit – jezik kojim se služi vedska književnost
SI – stvaralačka inteligencija
Soma / ođas – tvari koje su najfinija razina funkcioniranja tijela
Stanja svijesti:
    DS – duboko spavanje
    SS – sanjanje
    BUS – budnost
    TS – transcendentalna svijest – kratkotrajno jedinstvo
    KS - kozmička svijest – dualizam
    BS – božanska svijest – monistički dualizam
    SJ – svijest jedinstva – ranije je prevladavala razlika (dualizam), a sada prevladava
    jedinstvo razlika (advaita)
    BRS – brahman svijest
Samsara – izraz za svjetovni život, stalno kruženje rađanja i umiranja
Surya – Sunce

 

Šarira – tijelo. Čovjek ima tri tijela: sthula (grubo), sukšma (tanahno) i karana (uzročno) tijelo.

 

Tanmatra – tanahni elementi
Tapas – žar života, izraz 'odricanje' ili 'isposništvo' je nepotpuna oznaka
TM – transcendentalna meditacija

 

Vak – govor, zvuk
Veda – znanje. Četiri glavne vede su: Rik, Sama, Yađur i Atharva.
Vedanta – kraj veda. Glavni spis vedante je Vedanta sutra od Veda Vyase.

 

ŽS – živčani sustav

 

Yuga – vremensko razdoblje; četiri yuge: sat, treta, dvapara i kali

  

 

POČETNA
STRANICA