PROMIŠLJANJA BILJEŽAKA TM

iz razdoblja 1967 - 1984

Maharishi Mahesh Yogi, F.Blohm, Satyanand, G.Weiss, F.Eickhoff i mnogi drugi

UVOD

Ovo su promišljanja djelomičnih bilježaka mnogih predavanja, mnogih prosvijetljenih učitelja. Bilješke nisu zapisi predavanja već promišljanja o glavnim točkama izlaganja. Onaj koji ima iskustvo i nešto znanja snaći će se u njima. Međutim valja reći kako bilješke možda nisu točno zapisane, a i moje razumijevanje tj. stanje svijesti je u to vrijeme to drugačije shvaćalo. Druga stvar je da nisam uvijek zapisivao bitne točke svih predavanja, tako da vjerojatno manjkaju finese. Dakle valja biti oprezan sa zaključcima. U slučaju sumnje odlučujuća je riječ prosvijetljenog učitelja.

Izložena promišljanja nije moje znanje u smislu da sam ga izmislio. Ja sam ga tek godinama postupno prihvatio, promislio, metabolizirao Maharishijevo znanje. Kako i svako iskustvo novo znanje mijenja sustav duh/tijelo. Potpuno znanje je uvijek temeljeno na podučavanju učitelja koji su imali svoje učitelje, koji su imali svoje učitelje itd. Savršeno znanje temelji se na usmenoj tradiciji učitelja, a ne na zapisima. Knjige mogu biti tek nadahnuće.

Razdoblje u kojem su nastale bilješke su od samog početka mog bavljenja programom TM (1968) pa sve do negdje 1984 g (ali i nakon te godine sam išao na Maharishijeve tečajeve, ali o tom potom) U tom razdoblju proveo sam nekoliko godina, s prekidima, putujući Europom u blagoslovljenom ozračju Njegove svetosti Maharishi Mahesh Yogija. Početkom sedamdesetih bio sam kratko vrijeme u Zagrebu te uveo stotinjak ljudi u TM. Tako je TM uhvatio korijene kod nas te se stvorila baza posvećenih praktikanata TM.

Ove bilješke nisu sređene kako bih želio niti su složene u vremenskom slijedu. Slušao sam mnoga predavanja, čije glavne točke iz različitih razloga nisam bilježio. Iz ovih bilježaka sam izostavio prikaz znanja stečenog na školovanju za učitelja TM, programa TM-sidhi i sličnih naprednih tečajeva.

Ovo izlaganje je prvenstveno namijenjeno onima koji prakticiraju program TM. U njima ima razumljivih stvari, ali i stvari koje trenutačno nisu shvatljive. Filozofska pitanja u predavanjima se sagledavaju sa različitih gledišta, pa i stanja svijesti, te se odgovori na izgled katkada suprotstavljaju. Katkada se promišljanja ponavljaju, slične teme se obrađuju na različitim predavanjima. Iako sam pokušao preskočiti ponavljanja ipak to nisam svugdje učinio jer je tema obrađena u drugačijem kontekstu.

Moguća pitanja možete poslati mejlom (rsibila1@gmail.com), ali nije sigurno da ću odgovoriti. Na mnoga pitanja nemoguće je pismeno odgovoriti. Zanimljiva pitanja (po mojoj procjeni) i (moguće) odgovore možda ću postaviti na ove Internet stranice.

Prepouručam da više puta pročitate izloženo.

Meditantima i svim ostalim želim samospoznaju, oslobođenje i prosvjetljenje.

Duboko poštovanje i zahvalnost tradiciji učitelja od Narayana do Guru Devu i Maharishija te prosvijetljenim i još neprosvijetljenim učiteljima.
Pranam Guru Devu i Maharishiju.

Jai Guru Dev
Jai Maharishi

 

 

 

Ispravno ponašanje je najbolja dharma.
Ispravno ponašanje je povoljno znanje.
Ispravno ponašanje je veliki tapas.
Ispravno ponašanje je najveća yagya.
Postoji li nešto što se ne može
    ostvariti ispravnim ponašanjem?

Jai Guru Dev
18.MMY – Weggis, Švicarska 1/75

Svjedočenje u stanjima svijesti; Yagya; Misli

Odmak od ili svjedočenje (sakši bhava) svojim osjećajima, mislima, djelovanjima, interakciji s okolinom itd. je znak rasta prema KS. Međutim to nije svjedočenje jedne misli o drugoj, već je to stanje kada sebstvo svjedoči aktivnostima u relativnom svijetu, od buddhi do najgrubljih očitovanja pet mahabhuta. To je stanje kada unutrašnja tišina svjedoči unutrašnjem i vanjskom dinamizmu
Svjedočenje u budnom stanju, svjedočenje snovima, svjedočenje dubokog sna.

Svjedočenje se ne može naučiti, ali može se proizvesti redovitom meditacijom. Prvo se u meditaciji svjedoči grubim mislima (osjećajima), zatim sve tišim i tišim, sve dok se ne transcendira i najtiša misao te na kraj ostaje samo tišina, izvor misli. U budnom stanju, djelovanjem, to iskustvo svjedočenja utvrđuje se u BUS, SS i DS. Tako dugo dok svjedočenje nije utvrđeno, može biti nešto drugo. To može biti posljedica podvojenosti duha, jedan dio duha promatra drugi dio. Misao svjedoči drugoj misli.

Svjedočenje se može odnositi na DS, na SS i na BUS.
U SJ nema svjedočenja, svjedočenje je značajka KS.  Svjedočenje je nazočno sve dok se ima nečemu svjedočiti.
Razvoj svjedočenja u DS: *na početku je samo tama; *nakon nekog vremena pojavljuje se svjetlo, sve više i više. Duboki san postaje jasno nebesko iskustvo.
Zapravo glavni kriterij utvrđenog svjedočenja je svjedočenje u dubokom snu.

Yagya (yađnya). Aktivnosti koje pročišćavaju ŽS (i sve ostalo) nazivaju se yagye. Za razliku od meditacije koja to isto čini, yagye su fizički postupak koje provode vedski panditi. Različite yagye za različite ljude i različite potrebe. Yagye se izvode za boljitak pojedinca ili zajednice. Yagye su dio vedske tradicije, Karma kanda, a cilj im je poboljšanje kakvoće života naručitelja (pojedinca), sada i u sljedećoj inkarnaciji.

U misli je ustrojeno sve znanje o objektu. Misao je kao sjeme koje sadrži sve informacije o objektu, sve o njegovom fizikalnom ustrojstvu. Svaka misao proizvodi određene rezultate. Kao što sjeme jabuke niče u drvo jabuke s plodovima jabuke, a sjeme hrasta u moćno drvo. U stvaranju određenog objekta, prvo očitovanje je misao koja sadrži punu vrijednost objekta, a ne samo dio. Prva misao je prvo očitovanje objekta. Pomislimo na kuću i ta misao sadrži punu vrijednost kuće, veličinu, prostorije, namještaj i sve ostalo. To je razina ritam bhara pragye. Sve informacije su nazočne u svakoj misli samo trebamo razviti jasnoću percepcije na toj razini. Na razini ritam bhara pragye u iskustvu su nazočna sva osjetila.

 

Nepotpuni rječnik i kratice:

A / R – apsolutno / relativno
Ahamkara (asmita) – jastvo, ja, ego; ja djelatnik
Ananda – blaženstvo
Asana – yoga položaj
Aštanga yoga – osmerostruka yoga Maharishi Patanjđalija
Atma – sebstvo, sopstvo, transcendentalno
Avidya / vidya – neznanje / znanje

 

Bhute ili mahabhute – elementi ili veliki elementi – prostor (akaša), zrak (vayu), oganj (agni), voda (ap) i prthivi (zemlja).
Buddhi – um, inteligencija

 

Ćandra – Mjesec
Ćit – čista svijest
Ćitta – duh (um, ego, razbor); buddhi, ahamkara, manas …

 

daršane – ovdje se odnosi na šest sustava indijske filozofije. Uvid.
Deva ili devata– impulsi inteligencije, nešto kao anđeli
Dharma – ono što podržava evoluciju

 

Gune – kakvoće materijalnog svijeta: sattva (čistoća), rađas (dinamika), tamas (mrak)
Guru – duhovni učitelj
Guru Dev – božanski učitelj; učitelj Maharishi Mahesh Yogija. Swami Brahmananda Saraswati.
Gyan – sveobuhvatno znanje u SJ. Gyani – čovjek u SJ. Cjelovit znalac.

 

Hridaya – srce

 

Indra – kralj deva
Indriye – osjetila opažanja (đnjan) i djelovanja (karma)
Išta devata – osobni bog

 

Karma – djelovanje, rezultati djelovanja. Tri vrste karme: sanćita (ukupna), prarabdha (očitovana) i kriyamana (ona koja se stvara, nova karma).

 

Lešyavidya – prosvijetljeni se oslobodio svih zasjenjenja, ono što ostaje zove se lešyavidya (leš – avidya), a to je tijelo. Tragovi neznanja u SJ nazivaju se lešyavidya.
Lila šakti – igra (lila) moći (šakti), igra apsolutnog koji stvara stvorenje

 

mahapralaya – veliko rastvaranje. Pralaya – malo rastvaranje.
Maya – to što nije. Iluzija koja to nije, spoznaja u SJ
Manas – razbor, pamet

 

Nama – rupa – ime, zvuk
Nirvana – spokoj; stanje KS
Nitya – trajan, vječan

 

Panditi – učenjaci, učeni u vedskim spisima
Prana – životna energija
Pralaya – rastvaranje kreacije nakon jednog dana života Brahme
pranayama – vježba disanja, upravljanje pranom
puruša – u yogi je to sebstvo; slični pojam u vedanti naziva se atma

 

Rića – stih
Riši - vidioc
Rundiranje – više ciklusa dnevno koji se sastoje od asana, pranayame i meditacije.

 

Saguna / nirguna – sa gunama / bez guna
Samadhi – sama – miran, dhi um; miran um
Samsara - stalni ciklus rađanja i umiranja; svjetovni život
Sanskrit – jezik kojim se služi vedska književnost
SI – stvaralačka inteligencija
Soma / ođas – tvari koje su najfinija razina funkcioniranja tijela
Stanja svijesti:
    DS – duboko spavanje
    SS – sanjanje
    BUS – budnost
    TS – transcendentalna svijest – kratkotrajno jedinstvo
    KS - kozmička svijest – dualizam
    BS – božanska svijest – monistički dualizam
    SJ – svijest jedinstva – ranije je prevladavala razlika (dualizam), a sada prevladava
    jedinstvo razlika (advaita)
    BRS – brahman svijest
Samsara – izraz za svjetovni život, stalno kruženje rađanja i umiranja
Surya – Sunce

 

Šarira – tijelo. Čovjek ima tri tijela: sthula (grubo), sukšma (tanahno) i karana (uzročno) tijelo.

 

Tanmatra – tanahni elementi
Tapas – žar života, izraz 'odricanje' ili 'isposništvo' je nepotpuna oznaka
TM – transcendentalna meditacija

 

Vak – govor, zvuk
Veda – znanje. Četiri glavne vede su: Rik, Sama, Yađur i Atharva.
Vedanta – kraj veda. Glavni spis vedante je Vedanta sutra od Veda Vyase.

 

ŽS – živčani sustav

 

Yuga – vremensko razdoblje; četiri yuge: sat, treta, dvapara i kali

  

 

POČETNA
STRANICA